Hem » Hur mycket tjänar en polis?

Hur mycket tjänar en polis?

by Christian Krog
POLICE

Polisyrket är mycket viktigt, men ställer samtidigt höga krav på den som innehar det. I Sverige omfattar polisutbildningen fyra terminer studier och sex månaders aspiranttjänst i en polisregion. Totalt är alltså polisutbildningen fem terminer på heltid, vilket motsvarar 2,5 år. 

I Sverige råder polisbrist och många poliser vittnar om stor arbetsbörda, många övertidstimmar och alltför dåliga resurser. Vissa tror att polisbristen delvis beror på polisernas löner.

Hur mycket tjänar en polis i Sverige i månaden?

Genomsnittslönen för poliser i Sverige var år 2021 strax över 37 000 kronor. Lönen varierar dock kraftigt beroende på region, erfarenhet och ålder. 

Hur mycket tjänar en polis i USA?

En poliskår som ofta är i hetluften är den amerikanska. Sedan 1989 har det amerikanska folket fått en inblick i poliskåren, med hjälp av TV-serien Cops. På senare år har även privatpersoner börjat filma polisens ingripanden och lägga ut på sociala medier. Fenomenet fick ett stort uppsving bland annat på grund av Black lives matter-rörelsen och ACAB.

Det riktas hård kritik mot polisutbildningen i USA, som är mellan 10 och 36 veckor lång, beroende på delstat. Samtidigt säger vissa att den svenska polisen har något att lära av den amerikanska, främst gällande löner och löneutveckling.

Då kanske man ställer sig frågan “hur mycket tjänar en polis i USA?”.  I New York tjänar en nyexaminerad polis lika mycket som medellönen är för en svensk polis. Dessutom är löneutvecklingskurvan mycket brant. Redan efter några år kan en New York-polis tjäna nästan 70 000 kronor. 

Vissa tycker att New York-lönerna är rimliga med tanke på att polisyrket kan vara både farligt och krävande, medan andra befarar att lönerna gör att människor som egentligen inte brinner för polisyrket söker sig till kåren.

You may also like