Hem » Skola utan läxor förr webbkryss

Skola utan läxor förr webbkryss

by Christian Krog

Förskolan kallar vi alltjämt för dagis i dagligt tal. Detta trots att det i allt väsentligt är en skola med läroplan och personal som är utbildad i pedagogik. Ordet dagis är i sig en forkortning för daghem. Så kallade nattis finns också. Det är förskolor som är öppna nattetid för nattarbetande föräldrar.

En skola utan läxor förr webbkryss

Förr fanns begreppet lekskola, vilken också kallades för lekis. Det var en lite mer fri verksamhet där fokus låg på lek snarare än lärande.

You may also like