Hem » Händelse vid släktgård Halland barn

Händelse vid släktgård Halland barn

by Christian Krog

När polisen kom till gården för att omhänderta några av barnen hade en av familjerna lämnat gården och var spårlöst borta. Enligt ett LVU-beslut skulle fyra stycken av barnen av totalt sju från den ena familjen hämtas på gården.

Familjen befann sig i Dalarna när polisen fick tag på dem. Enligt information var polisen civilklädd och handplockad för deras lämplighet med barn.

Eftersom föräldrarna till barnen inte hade fått några uppgifter om beslutet innan de valde att lämna gården fick inte polisen göra någon efterlysning. Det har på sina håll fått kritik. Lagen kan komma att ändras så att det i framtiden blir olagligt att föra bort barn efter ett LVU-beslut. En sådan rubricering skulle i så fall vara egenmäktighet med barn.

Flashback släktgård Halland barn

På nätet pratar de mest om vart denna släktgård ligger någonstans i förhållande till Mjölby. Men det finns ändå en hel del intressanta saker att få reda på om du söker på släktgård Halland barn Flashback. Bland annat vilka dessa människor är. Om det stämmer är omöjligt för oss att svara på.

Det skriver också mycket om att socialen inte har gjort sitt jobb på korrekt sätt. Barnen har skolplikt och ändå har de tagit så lång tid att få till ett LUV-beslut.

You may also like