Hem » Vilka länder är med i NATO?

Vilka länder är med i NATO?

by Christian Krog

Med Rysslands invasion av Ukraina under februari 2022 blev NATO-frågan på nytt aktuell Sverige. Även i Finland började opinionen svänga fort och relativt snart därefter fattade båda länderna beslut om att ansöka om medlemskap i världens största och mäktigaste försvarsallians. Men när den ansökningsprocessen går igenom kommer det för alltid att rita om världens politiska karta.

Vilka länder är med i NATO 2022?

Just nu är det 30 länder som är med i Nato:

 1. USA
 2. Kanada
 3. Frankrike
 4. Tyskland
 5. Storbritannien
 6. Danmark
 7. Norge
 8. Estland
 9. Lettland
 10. Litauen
 11. Italien
 12. Spanien
 13. Turkiet
 14. Bulgarien
 15. Belgien
 16. Kroatien
 17. Tjeckien
 18. Albanien
 19. Island
 20. Grekland
 21. Montenegro
 22. Nederländerna
 23. Luxemburg
 24. Nordmakedonien
 25. Rumänien
 26. Slovenien
 27. Slovakien
 28. Portugal
 29. Polen
 30. Ungern

Av dessa är det Nordmakedonien som anslöt sig senast och det var under 2020.

Vilka länder är inte med i NATO?

Eftersom det är mer än 160 länder som inte är med i NATO går det inte att lista alla här. Men några av de största länderna är till exempel Sverige, Finland, Australien, Ryssland, Ukraina, Kina, Japan och Indien.

Idag är både Sverige och Finland alltså på väg att bli medlemmar, men det är en del saker som står i vägen för att det ska gå igenom smidigt. Det är bland annat Turkiet, som genom president Erdogan sätter käppar i hjulet för en smidig process. Det gör han genom att till exempel ställa krav på Sverige, vilka är omöjliga att uppfylla.

Kort sagt är det egentligen bara för att förhala ett oundvikligt slut på processen. Därför handlar det återigen om att hålla delar av världen som gisslan med sin politik. Det är också något som vid mer än ett tillfälle påverkat ett antal länder både i Europa och angränsande områden.

Vad är ett NATO-medlemsskap bra för?

Först och främst är det ett ökat skydd mot fientliga handlingar från andra länder. Hade till exempel Ukraina varit medlemmar i NATO hade Ryssland med största sannolikhet avhållit sig från att invadera landet.

Vad innebär Artikel 5?

Artikel 5 är det som bland annat handlar om det kollektiva försvaret av enskilda NATO-medlemmar. Det betyder i korta drag att en fientlig handling mot ett NATO-land, också ska ses som en fientlig handling mot hela NATO.

Vilka länder i Europa är inte med i NATO?

Att besvara vilka europeiska länder är inte med i NATO kan vara svårt eftersom det gäller att skilja på Europa och EU. Men de länder i Europa som inte är med i NATO är bland annat:

 1. Finland
 2. Sverige
 3. Schweiz
 4. Österrike
 5. Irland
 6. Malta
 7. Cypern
 8. Moldavien
 9. Ukraina

FN är inte det samma som NATO

För många kan det verka som att FN och NATO är samma sak, framförallt när det kommer till militära, fredsbevarande eller humanitära insatser. Men så är inte fallet, trots att det är sant att USA och NATO-länder ofta är involverade i olika fredsbevarande arbeten, men det är Sverige och Irland också.

FN kan däremot genom sitt säkerhetsråd godkänna militära insatser som en sista utväg för att inte riskera att konflikter sprider sig. Då kan det antingen ske genom en koalition under FN-flagg, eller att enskilda medlemsländer sköter de egentliga stridsinsatserna. I de lägena samarbetar NATO redan nu med länder som inte är medlemmar.

NATO-toppmötet 2021

Natos ledare diskuterade bland annat en lång rad frågor vid NATO-toppmötet 2021 som hölls i Bryssel. De pratade till exempel om initiativet NATO 2030, vilket handlar om möjligheterna att stärka alliansen, arbeta för ett bredare säkerhetsarbete. Alla de punkterna är viktiga föra att också kunna fortsätta bidra till den internationella ordningen. NATO fattade i tillägg en rad beslut för att möta morgondagens utmaningar.

Men givetvis hanterade de även olika frågor rörande inhemsk och internationell terrorism enligt en vidareutveckling av beslut som blev fattade 2018 för att besegra IS. Dessutom handlade en del av samtalen om hur Kina, genom sin framväxt, hotar klimatarbetet världen över, samt de långtgående säkerhetskonsekvenser det medför.

Det inkluderar även Rysslands ökade aggressioner mot omvärlden, cyberattacker och olika elektroniska störningsmoment. NATO har sett Ryssland öka sin militära aktivitet nära sina gränser och annekteringen av Krim under 2014 satte världen på spänn.

Lite mer än ett halvår efter toppmötet 2021, fattade Rysslands parlament beslut om att låta president Putin också använda militär utanför landets gränser och invasionen av Ukraina var ett faktum.

En kort frågestund med svar om NATO

Vi har också samlat ihop en lista med några av de vanligaste frågorna som dyker upp i samband med NATO-debatten. På så sätt slipper ni ställa er själva samma frågor som många andra tidigare gjort.

Vilka nordiska länder är med i NATO?

Just nu är det Norge, Island och Danmark som är de nordiska representanterna i NATO.

Vilka EU länder är med i NATO?

Det är 21 av länderna i EU som för närvarande är medlemmar av NATO, de är:

 1. Frankrike
 2. Tyskland
 3. Danmark
 4. Italien
 5. Bulgarien
 6. Ungern
 7. Rumänien
 8. Portugal
 9. Spanien
 10. Estland
 11. Lettland
 12. Litauen
 13. Grekland
 14. Polen
 15. Kroatien
 16. Luxemburg
 17. Tjeckien
 18. Nederländerna
 19. Slovakien
 20. Slovenien
 21. Belgien

Vilka baltiska länder är med i NATO?

Alla tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen är medlemmar i NATO.

You may also like