Hem » Vad är metaverse? Och hur påverkar det oss?

Vad är metaverse? Och hur påverkar det oss?

by Christian Krog
Sportvärlden

Metaverse är ett tekniskt begrepp som har blivit väldigt populärt och förekommer allt oftare i medierna. Nedan kikar vi närmare på detta koncept och undersöker hur det förväntas påverka vårt alltmer teknolog-drivna samhälle.

 

Vad är metaverse?

 

Termen metaverse dyker upp allt oftare i olika sammanhang. Intresset har varit så pass stort att antalet sökningar för metaverse ökade med 7200% under 2021. I december 2021 meddelade den sociala mediejätten Facebook att det byter namn till Meta. Med vad innebär metaverse egentligen? Faktum är att det i skrivande stund saknas en universell definition.

 

Dock kan metaverse beskrivas löst som ett virtuellt digitalt utrymme som möjliggör upplevelsefokuserad interaktion mellan olika individer i realtid. Vidare kan metaverse betraktas som en ny teknologisk horisont som successivt suddar ut gränsen mellan den fysiska och virtuella IT-världen. Det övergripande syftet med metaverse är att gradvis erbjuda användarna virtuella upplevelser som alltmer påminner om den verkliga fysiska världen. Således kan det förstås som en tredimensionell virtuell verklighet som erbjuder allehanda möjligheter för upplevelser och interaktion mellan användarna.

 

Metaverse gynnar online casinoindustrin

 

Framväxten av metaverse tekniken erbjuder konkreta fördelar för olika industrier och globala marknader. En av dessa är den stora online casino- och spelindustrin. Med hjälp av metaverse och virtual reality teknik kan användare numera spela casinospel online och få upplevelser som alltmer liknar riktiga fysiska casinon. Spelsajter har sedan en del år erbjudit så kallade live casinon där online spelare kan uppleva direktsändningar från fysiska casinon i Las Vegas. Metaverse och virtual reality är en vidareutveckling av detta koncept genom att sudda ut gränsen mellan den virtuella och fysiska världen. Således kan spelare i denna virtuella tredimensionella värld själva röra sig i casinolokalen, gå fram till spelbord och interagera med andra deltagare.

 

Metaverse och kryptovärlden

 

Kryptovalutor förknippas vanligtvis med finansiella investeringar och trading. Men under senare tid har olika verksamheter börjat använda metaverse till att integrera kryptovärlden med spel- och underhållningssektorn. Ett exempel på detta är the Sandbox, ett kryptoprojekt där den digitala valutan SAND används som betalningsmedel för transaktioner i en virtuell metaverse värld där deltagarna kan köpa mark och interagera med andra deltagare. Detta så kallade play to earn koncept kombinerar nytta med nöje och erbjuder deltagarna olika belöningar för att utföra olika uppgifter och uppdrag.

 

Metaverse kan revolutionera distansutbildningar

 

Det har succesivt blivit allt mer populärt med allehanda distansutbildningar. Dessa är nämligen tidsbesparande och gör det möjligt för studenter att skaffa sig nya kompetenser utan att ens behöva lämna sitt hems lugna vrå. Dock har distansutbildningar emellanåt kritiserats för att reducera deltagarna till passiva statister. I detta sammanhang kan metaverse och virtual reality teknik spela en viktig roll till att studenterna blir aktiva deltagare i distansutbildningen även om de fysiskt befinner sig i sitt hem eller sitt på ett café i en annan stad. Således kan metaverse på sikt bidraga till att dramatiskt sudda ut gränsen mellan traditionella fysiska utbildningar och innovativa distanskurser.

Metaverse kan stärka decentraliserade organisationer

 

Många verksamheter väljer att existera som virtuella organisationer och undviker att investera resurser i dyra fysiska kontorslokaler. Denna trend har förstärkts under senare år när det har blivit allt vanligare för medarbetare att arbeta hemifrån. Metaverse och virtual relaity teknik kan i detta sammanhang spela en viktig roll till att på olika sätt knyta de fysiskt utspridda medarbetarna till varandra.

 

  • Metaverse kontor – verksamheter kan skapa virtuella möteslokaler där utspridda medarbetare kan hålla möten och interagera på ett liknande sätt som om dessa befann sig i traditionella fysiska lokaler.
  • Utbildning av nya anställda – metaverse teknik kan användas till att fördjupa och förbättra utbildningen av nyanställda även om dessa befinner sig fysiskt på skilda orter
  • Virtuella evenemang – metaverse teknik kan hjälpa kommersiella organisationer att anordna tids- och kostnadseffektiva evenemang mellan företag och kunder.
  • Team buildng – metaverse kan bli ett viktigt verktyg till at stärka team building i decentraliserade verksamheter

 

 

Tekniken bakom Metaverse

 

Metaverse är ett samlingsnamn för virtuella tredimensionella upplevelser som bygger på en rad olika framväxande teknologier som i allt högre grad integreras samman till ett mer enhetligt system. Dessa presenteras kort nedan.

 

  • Blockkedjeteknik – denna teknik utgör benstommen hos kryptovalutor och möjliggör decentraliserade och transparanta ekosystem för verksamheter och användare
  • Virtual reality (VR) – möjliggör en datagenererad virtuell verklighet som efterliknar den fysiska världen
  • Förstärkt verklighet /augmented reality (AR) – integrerar digitala visuella element och karaktärer till förstärka den digitaliserade versionen av verkligheten
  • Artificiell intelligens – denna teknik bygger på en datoriserad intelligens som kombinerar mänskoliknande intelligens med datavärldens kapacitet att blixtsnabbt analysera enorma mängder data med hjälp av algoritmer

 

 

Slutsats

 

Metaverse är samlingsnamnet på ny teknik som skapar virtuella digitala utrymmen för mänsklig interaktion i realtid även om individerna befinner sig fysiskt på olika orter. Metaverse tekniken syftar till att sudda ut gränsen mellan den fysiska verkligheten och den virtuella världen. Metaverse vilken bygger på virtual reality och artificiell intelligens gynnar en rad industrier som exempelvis online spelmarknaden, distansutbildningar, kryptoindustrin och decentraliserade verksamheter.

You may also like