Hem » Hur många veckor är det ett år?

Hur många veckor är det ett år?

by Christian Krog

Vi vet att det finns 365, alternativt 366 dagar om året. Fast vad blir detta i veckor? Matematiskt räknat innehåller ett vanligt år, 52,177457 veckor. Detta avrundas därefter till 52 veckor.

Vart fjärde år läggs en extradag, en skottdag, för att kalenderåret ska stämma med solåret. På skottåren finns det därför inte 52 veckor utan 53 veckor istället.

För att sammanfatta, hur många veckor på ett år är svaret 52 veckor, med undantag för skottåren.