Hem » Psykisk hälsa – de vanligaste problemen och hur man tar itu med dem

Psykisk hälsa – de vanligaste problemen och hur man tar itu med dem

by Christian Krog

Psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem i vårt samhälle. Det kan visa sig på olika sätt och det finns ofta flera orsaker till att man lider av detta. I denna artikel kommer vi att ta upp de vanligaste problemen när det gäller psykisk hälsa och vi ger tips om vad man kan göra för att förebygga dessa problem.

Psykiska sjukdomar vs psykiska problem

När vi pratar om psykiska problem är det väldigt viktigt att skilja dem åt från psykiska sjukdomar. En psykisk sjukdom är kronisk, medan ett problem är ett övergående tillstånd. Problem kan man förebygga och bota, medan man endast kan behandla och/eller kontrollera en sjukdom. Här ska vi ge lite råd och tips gällande just psykiska problem, och vi vill betona att om du känner att du inte mår bra ska du alltid rådfråga din läkare.

Vanliga psykiska problem

Vanligaste psykiska problemen bland annat ångest, depression, utbrändhet och olika typer av beroenden. Dessa sjukdomar kan ha ett brett spektrum av symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter, låga energinivåer och förändringar i aptit eller humör. Förutom de fysiska tecken som anges ovan kan personer med psykiska problem också uppvisa beteendeförändringar som ökad agitation eller tillbakadragande från vänner och familj.

Tidiga tecken som är bra att känna till

Ett stort problem när det handlar om mentala åkommor är att symtomen är diffusa och det är svårt att veta när man ska börja oroa sig. Fysiska problem är mycket lättare att känna igen – om du har ont i ett knä eller hög feber och snuva vet du att du borde uppsöka läkare. Att däremot känna sig ledsen eller nere behöver inte betyda att du är deprimerad, många av oss har fullt naturliga humörsvängningar som sedan återgår till det normala.

Depression

Depression är en sjukdom som är svår att upptäcka, då det är fullt normalt att känna sig lite nedstämd i perioder. Det som kännetecknar depression är:

 • att du känner dig nedstämd och ledsen under en längre tid
 • låg självkänsla
 • koncentrationssvårigheter
 • allt verkar meningslöst, ingenting är roligt längre
 • självmordstankar

Depression kommer ofta i kombination med andra psykiska problem som t ex beroenden eller ångest. Tveka inte att be om en utredning om du misstänker att du är deprimerad.

Panikångest

Detta är definitionen av när ångest kommer snabbt och utan förvarning, samt ger kroppsliga symtom. Dessa brukar vara:

 • svårigheter att andas, oftast känner du ett tryck över bröstet
 • du känner dig yr, illamående och/eller svimfärdig
 • stickningar eller domningar i händer och fötter
 • du börjar att svettas
 • du får yrsel, svindel eller tunnelseende som går över efter ett par minuter

En panikattack behöver inte nödvändigtvis komma när du är stressad, den kan komma närsomhelst. Därför tror många att det handlar om en hjärtattack, en stroke eller liknande, och den rädslan kan förstärka symtomen. Att ha en panikattack är väldigt vanligt, och det leder sällan till att man utvecklar paniksyndrom. 

Utbrändhet

Utbrändhet är oftast konsekvensen av långvarig stress. Ofta föregås det utav andra stressrelaterade besvär, men inte alltid. Symtomen är också väldigt individuella, men oftast handlar det om att:

 • vara utan energi och känna dig trött hur mycket du än har sovit
 • ha svårt att somna eller vakna många gånger under natten
 • känna sig orolig och nedstämd utan någon egentlig anledning
 • ha svårt att koncentrera sig
 • känna av hjärtklappning eller yrsel, dessa är vanliga fysiska symtom.

Det är ofta påfrestningar och höga krav från arbetsplatsen eller studierna som gör att man utvecklar ett utmattningssyndrom.

Spelberoende

Spelberoende är något som är vanligare än vad man tror – närmare 100.000 svenskar har idag problem med sitt spelande. Vanliga symtom på spelberoende är:

 • Du vill inte berätta om ditt spelande för någon
 • Du spelar fast du egentligen inte har råd
 • Din omgivning oroar sig för ditt spelande
 • Du känner dig rastlös och deprimerad.

För er information och hjälp kring spelberoende, besök https://peliriippuvuus.info/.

Det är viktigt att tidigt känna igen eventuella tecken på psykiska problem och vidta åtgärder för att förhindra att den utvecklas ytterligare. 

Om du eller någon du känner uppvisar tecken på psykisk ohälsa, är det viktigt att söka hjälp omedelbart. Prata med en professionell person, t.ex. din läkare eller terapeut, som kan ge dig vägledning och behandlingsalternativ. I vissa fall kan mediciner förskrivas för att lindra symptomen. Psykoterapi är dock ofta den mest effektiva behandlingen för psykiska problem och många människor gynnas av en kombination av medicinsk och psykologisk behandling.

Metoder för att förebygga

Regelbunden motion, hälsosamma måltider, tillräckligt med sömn och deltagande i aktiviteter som ger glädje är alla fördelaktiga för det allmänna välbefinnandet. Dessutom kan samtal med en terapeut eller rådgivare hjälpa till att identifiera underliggande orsaker till lidande och ge strategier för att hantera symtomen.

Psykisk ohälsa påverkar alla på olika sätt och det finns ingen universallösning för att hantera den. Oavsett vilken situation du befinner dig i är det viktigt att komma ihåg att du inte behöver gå igenom detta ensam – att söka hjälp från professionella kan göra hela skillnaden för att komma in på vägen till återhämtning. Ta hand om dig själv.

You may also like